Come to Austria, 1938

Neckheim, G.H. poster: Come to Austria

Neckheim, G.H.

24.2 x 39.2 inches (61 x 100 cm)

Lithograph

Inventory #AUC21626

KEYWORDS:
austria
austria
1930s
medium
mountains
europe
travel
Realistic Illustration Style
Austria
gree
red
brown