1934 XII-Si, 1934

Xanti poster: 1934 XII-Si

Xanti

26 x 38 inches (66 x 97 cm)

photomontage

Inventory #ITL03340

KEYWORDS:
italy
europe
medium
1930s
fascist
political
propaganda
Photomontage
Italy
green
white
black on white